Genealogische CD ROMS Drenthe     


Hieronder een lijst met door mij uitgegeven CD ROMs met Drentse genealogie. De CD's zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening  NL06 INGB 0001 0491 61  tnv. H.W. Homan Free te Hoevelaken. De prijzen zijn inclusief verzendkosten.  

N.B.: Bij betaling vermelden: CD nummer en adres en graag ook een apart mailtje met het volledige adres  bij bestellen, aangezien het adres niet altijd goed doorkomt. 


CD3C: Ons Waardeel/Spint Arwten/Drents Genealogisch Jaarboek        Prijs € 25,-

Deze CD bevat de Drentse genealogische tijdschriften Spint Arwten (1973-1980), Ons Waardeel (1981-1993) en het Drents Genealogisch Jaarboek (1994-2004)


CD4: Schultenprotocol 266 Anloo, Gieten, Zuidlaren                            Prijs € 40,- (2 CD's)

De momberprotocollen bevatten een waardevolle gegevens voor de genealoog met voorouders in dit gebied. Mombers werden aangesteld als van een gezin één van beide ouders overleed, en de ander hertrouwde, of indien beide ouders overleden waren. In dit geval werden 4 familieleden aangesteld als momber, 2 van moederszijde en 2 van vaderszijde, en een complete inventaris opgesteld van de bezittingen. Behalve een index in PDF fromaat bevat deze dubbel CD ook de 7000 pagina's originele teksten.


CD5: Schultenprotocol 282, 291: Gieten, Zuidlaren 1795-1811                        Prijs € 19,-

Het schultambt Anloo, Gieten, Zuidlaren is in 1795 opgesplitst. Deze CD rom bevat de momberprotocollen van Gieten en Zuidlaren na 1795. met index en originele ingescande fiches.  (De momberprotocollen van Anloo na 1795 staan op CD4).


CD6: Geslachtsnaamaannemingen Drenthe Prijs: € 4,- (per e-mail); € 7,- (op CD)

Register van geslachtsnaamveranderingen en aannemingen in Drenthe. 


CD7: Schultenprotocol 319 Borger, Gasselte, Gasselternijveen 1720-1811          Prijs € 29,-

Deze CD rom bevat de momberprotocollen van bovengenoemde plaatsen met index en originele ingescande fiches.

CD8: Akten vrijwillige rechtspraak Anloo, Gieten, Zuidlaren 1630-1811          Prijs € 30,-

Akten vrijwillige rechtspraak, Anloo, Gieten, Zuidlaren, ca. 1630 - 1811, Index RAD: 264


CD9: Momberprotocol Vries 1729-1810          Prijs € 22,50 

Momberprotocollen Vries 1729 - 1810, index RAD 244


CD10: Akten vrijwillig rechtspraak Vries 1730-1810          Prijs € 16,- 

Akten vrijwillig rechtspraak Vries 1729 - 1810, index RAD 242 en 243


CD11: Momberprotocol  Dalen/Oosterhesselen 1724-1810          Prijs € 15,- 

Momberprotocol  Dalen 1729 - 1810, index RAD 42 


CD12: Akten vrijwillige rechtspraakl  Dalen/Oosterhesselen 1642-1810          Prijs € 25,- 

Akten vrijwillige rechtspraak   Dalen/Oosterhesselen 1642 - 1810, index RAD 38 


CD14: (Nieuwe) Drentse Volksalmanak  1837 - 2001            Prijs € 40,-

Deze CD bevat de Drentsche volksalmanak 1837-1851, 1868 en de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1883-2001.  In totaal circa 32.000 pagina;s met Drentse Cultuur, Historie, Genealogie, Poezie, etc. 


CD15: Schultenprotocol 312 Borger, Gasselte, Gasselternijveen 1720-1811          Prijs € 16,- 

Deze CD rom bevat de akten vrijwillige rechtspraak  van bovengenoemde plaatsen met index en originele ingescande fiches.