drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie DEKENS

laatste update: 28-5-2011


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

DTB Gieten
De Familie Groenewold
Het nageslacht van Tonnis Willems, C. de Graaf en J. Groenwold, Ons Waardeel 93 pg 63
Gegevens van Henk Sloots


Op deze pagina’s kunt U een viertal genealogieŽn Dekens uit het Noorden van het land vinden (Drenthe, Groningen). De gegevens in de diverse genealogieŽn zijn gecontroleerd, maar niet alle bronnen zijn geraadpleegd, en de genealogieŽn kunnen zeker nog verder aangevuld worden. Er kunnen nog fouten voorkomen in de genealogieen. Mocht iemand aanvullingen of correcties hebben, graag een mailtje.

 

De eerste genealogie begint met Harm Dekens te Gieten, geboren rond 1580. Voor 1580 komt de naam Dekens voorzover bekend niet voor in Drenthe.  

 DEKENS1


De tweede genealogie begint met Bernardus Dekens, een onecht kind van Fennigje Jansen. Alhoewel er geen 100% zekerheid bestaat is het zeer waarschijnlijk dat Fennigje Jans, de moeder van Bernardus, de weduwe was van Jan Dekens (zie Dekens1, ) en dat Bernardus daarom de naam Dekens kreeg. Deze familie is dus strikt genomen geen bloedverwant van de oorspronkelijke familie Dekens te Gieten.

 DEKENS2 


Een derde genealogie Dekens zijn de nakomelingen van Jan Dekens te Groningen. Of deze tak verwant is aan de Dekens familie uit Gieten kon niet vastgesteld worden.

 DEKENS3 


Er is een overwegend katholiek familie  Dekens te Veendam, met als stamvader Antoon Dekens/Deekens uit Hannover, Duitsland. Deze familie is slechts ten dele uitgezocht:

 DEKENS4 


Ook zijn er nog diverse losse Dekens aangetroffen. Deze zullen waarschijnlijk ofwel bij de eerste ofwel bij de derde familie Dekens horen, maar een bewijs daarvoor is er (nog) niet. Mocht iemand deze kunnen thuisbrengen, graag een berichtje.  

 

Dekens die niet aangesloten kunnen worden:

 

Harm Hindriks Dekens, afkomstig van Gieten, gehuwd op 12-1-1672 te Groningen met Jacobje Ottens, wed. van Hans Hermans Hiddinge, Harm Alberts en Wicher Jans, dochter van Bastiaan Ottens en Hindrikje Meijering.  


Jan Dekens, geboren voor 1620. Gehuwd met Eijse Giddens. Voogdijaanstellingen: 3 december 1649: “Eelcke Tonnijs aengesworen als voget over Jan Dekens minderjarige kint, bij Eijse Giddens geprocreert” . Uit dit huwelijk:  Cateleijn Dekens, gedoopt op 4‑2‑1644 te Groningen.