De Etten van het Noordenveld

Inleiding          CDROM EtstoelNaam Voornaam begin eind Aanvullende informatie
Altinghe Roelof 1645 1661 te Eelde
Auckema Luecken 1517
Banderinge Tije 1647 1667 te Oosterhesselen
Barels Hendrik 1661 1693 te Langeloo
Barels Jan 1695 1725
Barels Hendrik 1726 1760
Baving Jan 1714 1730
Baving Lucas 1731 1763 In plaats van zijn vader Jan
Baving Jan 1778 1790  
Borch Johan 1533 1534
Borch, ter Steven 1479 1517
Borch, ter magister Jan 1518
Brinck Hendrik 1479
Brouwer Hendrik 1780 1790
Burmania jr. Jonicko Gerolt ... 1719 1720 Jr. Jonicko Gerolt Jukema van Burmania, tot Oosterbroek van Cammingaborg
Campinge Hubbelt 1516 1518
Coninck, de Jr. Bartholomeus 1664 1679 te Peize
Coninck, de Jr. Alexander Wigbolt 1679 1684 te Peize
Coninck, de Jr. Justus 1694 1713
Ebbinge Jan 1531 1542 te Peize
Ebbinge Herman 1613 1636 te Peize
Ebbinge Barelt 1650 1665 te Peize
Ebbinge Steven 1667 1669
Ebbinge Frerick 1669 1674 te Peize
Ebbinge Jan 1725 1752
Ebbinge Frerick 1756 1788
Echten, van Nicolaes 1681 1705 tot Entinge, te Roderwolde
Eels Harm 1725 1759 van Lieveren
Eeuwsema, van Jr. Jan 1542 1546
Floris Jan 1609 1644
Gelmers Barelt 1763 1780 te Peize
Hartliefs Hendrik 1611 1629
Haveman Johan 1532 1553
Hidding Tymen 1534 1556
Hidding Roelof 1546 1549
Hoernkens Steven 1596
Hofsteenge Roelof 1760 1790
Hoitinge Berent 1518
Homan Jan 1517 1557 te Yde
Homan Sycke 1550 1559
Homan Herman 1609 1627
Homan Johan 1646 1648 te Yde
Homan Hendrik 1653 1669 te Vries
Homan Johannes 1720 1735
Homan Jan ten Berge 1737 1778
Knasse Jan 1531
Krumans Hillebrant 1629 1631
Krumans Tamme 1631 1633
Lant Bruin 1657 1659 te Luttingewold bij Roden
Leerdycnk Jan 1532 1533
Leuwe Wygbolt 1516 1532
Leuwe Joest 1548 1559
Lunsche Jochum 1553 1560
Lunsche Jan 1596
Lunsche Harmen 1614 1628
Lunsche Jochum 1637 1655
Lunsche Warmolt 1676 1708
Lunsche Herman 1697 1724
Mepsche, de Johan 1516 1558 te Eelde
Mepsche, de Egbert 1596 1628
Mepsche, de Jan 1639 1652
Meseroy Lambertus 1724 1725 te Roden
Nijsing Samuel 1702 1741
Oistenwolt, van Roleff 1543
Peling Johan 1533 1534 te Norg
Peling Jan 1610
Peling Geert 1632 1634 te Norg
Ripperda Adolph 1611 1622
Ripperda Jr. Wigbolt 1633 1647
Schurink Jan 1671 1696
Sighers ter Borg Reint 1542 1550
Sighers ter Borg Jr. Johan de 1646 1680
Sighers ter Borg Jr. Reint de 1683 1701
Sighers ter Borg Harmen de 1708 1719 tot Vennebroek
Sighers ter Borg Jr. Reint de 1723 1725
Staell Leffert 1554 1556
Suijnge Jan 1531 1558 te Bunne
Suijnge Allart 1609 1637
Waren, van Jr. Daniel 1628 1645 te Bonnen
Welvelde, van Jr. Johan 1647 1663 tot Oosterbroek
Willinge Jan 1635 1660 te Peize
Willinge Dubbelt 1665 1697 te Peize
Willinge Jan 1741 1771
Willinge Mr. Dubbelt 1771 1790
Wolters Roelof 1622 1668 te Bonnen
Zwartwolt Bastiaan 1610 1614
Zwartwolt Sikke Jans 1760 1778
Zwartwolt Jannes Sickens 1780 1790